babak_kazemi

babak_kazemi
 ●

نام کاربری : babak_kazemi
موقعیت : ایران, قزوین
عضویت از :  21 بهمن 1394

بنده از سال 82 مشغول تدریس در رشته های مختلف کامپیوتر هستم و تدریس کار اصلی من نیست بلکه علاقه من است. علاقه اصلی من برنامه نویسی است و تا کنون پروژه های کوچک و بزرگ بسیاری انجام داده ام.

sarv123

ایشون علاوه بر اینکه کارفرمای خوبی هستند، یک برنامه نویس خوب هم هستند و اطلاعات بسیار خوبی در این زمینه دارند. بنده در این پروژه نکاتی رو از ایشون یاد گرفتم که برام بسیار ارزشمند بودن. امیدوارم همه مثل ایشون سخاوتمند باشیم و به پیشرفت هم کمک کنیم. به امید همکاری مجدد با ایشون. براشون آرزوی موفقیت می کنم

sarv123 بهمن 1394

وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد005
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد003
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000