bahramhasanvand

bahramhasanvand
 ●

نام کاربری : bahramhasanvand
موقعیت : ایران
عضویت از :  17 فروردین 1395
 
khazeshgar

کارفرمایی بسیار مودب و فعال و خوش قول بودن که از همکاری با ایشون بسیار لذت بردم، امیدوارم بازهم بتونم در خدمتشون باشم.

khazeshgar فروردین 1395

مبلغ پروژه : 700,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0044
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001