bakhshande

bakhshande
 ●

نام کاربری : bakhshande
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  24 اردیبهشت 1395
tgsh

بهترین نویسنده مورد نظر از لحاظ اخلاقی و وقت شناسی واقعا عالی عالی هستن و مهمتر اینکه خیلی با انصاف هستن

tgsh شهریور 1395

مبلغ پروژه : 1,250,000 ریال
مهارت های پروژه :
مقالاتنوشتن نقدنویسندگی فنیویکیترجمه انگلیسی به فارسی
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
efsa

از کار با ایشون بیسار راضی بودم.کار رو خوب و زودتر از موعد تحویل دادن

efsa اردیبهشت 1395

مبلغ پروژه : 600,000 ریال
مهارت های پروژه :
بازنویسی مقالاتنوشتن گزارش
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0077
تائید انجام پروژه003
انجام پروژه002