danymogh

danymogh
 ●

نام کاربری : danymogh
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  31 خرداد 1393
j2eedev

همکاری کوتاه و بسیار مفیدی داشتیم، ایشون در کارشون بسیار دقیق و حساس بودند و این دقت و حساسیت سبب بهبود خروجی و بهتر شدن کیفیت کار بود. از ایشون کمال تشکر را دارم. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشند.

j2eedev دى 1393

وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد005
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد001
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000