dave1978

dave1978
 ●

نام کاربری : dave1978
موقعیت : ایران
عضویت از :  14 فروردین 1392
mahinvazifehdan

من از ویراستاری ایشون رضایت کامل دارم و امیدوارم در مقاله های بعدی بتونم از راهنمایی هاشون بهره ببرم. باتشکر

mahinvazifehdan آذر 1395

کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0025
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه000

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0029
تائید انجام پروژه001
انجام پروژه001