dave1978

dave1978
 ●

نام کاربری : dave1978
موقعیت : ایران
عضویت از :  14 فروردین 1392
mahinvazifehdan

من از ویراستاری ایشون رضایت کامل دارم و امیدوارم در مقاله های بعدی بتونم از راهنمایی هاشون بهره ببرم. باتشکر

mahinvazifehdan آذر 1395

کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه022
دریافت پیشنهاد02525
انتخاب پیمانکار022
انجام پروژه000

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد02929
تائید انجام پروژه011
انجام پروژه011