drjaafari

drjaafari
 ●

نام کاربری : drjaafari
موقعیت : ایران, شیراز
عضویت از :  23 تير 1395
alirezarbs

پروژه به خوبی پیش رفت و پرداخت ها به موقع انجام شد ، منصف و قابل اطمینان ، کاملا آگاه بر طرحی که نیاز دارند و این یکی از ویژگی های خوب ایشون بود که در روند پیشرفت کارها تاثیر گذار بوده . آرزوی موفقیت دارم برای ایشون

alirezarbs دى 1395

وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
alirezarbs

پروژه دوم بود که با ایشون کار کردم و همانند دفعه قبل همه چیز عالی پیش رفت و نتیجه بسیار خوبی داد ، آرزوی موفقیت دارم برای ایشون

alirezarbs آذر 1395

مبلغ پروژه : 1,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
3D Animationطراحی تبلیغاتAfter Effectsانیمیشنموشن گرافیک
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه004
دریافت پیشنهاد0041
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه003