edrisfm

edrisfm
 ●

نام کاربری : edrisfm
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  08 تير 1391
dc.saeed

با ارزوی موفقیت و به امید همکاری مجدد

dc.saeed خرداد 1395

مبلغ پروژه : 800,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPامنیت وببرنامه نویسی تحت وبOpen Cart
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0026
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001