erteash

erteash
 ●

نام کاربری : erteash
موقعیت : ایران, شیراز
عضویت از :  24 شهریور 1392

فعالیت آزاد در زمینه طراحی وبسایت و تجارت الکترونیک دارم و همچنین در بازاریابی الکترونیک دستی برآتش داشته ایم

moonza

همکاری بسیار خوب و عالی بود، ایشون فرد بسیار با شخصیت، دقیق و خوش حسابی هستند همچنین همکاری خوب و پایاپایی به فریلنسر دارند. امیدوارم که همیشه موفق باشند و بتونم در آینده همکاری های بیشتری با ایشون داشته باشم.

moonza بهمن 1394

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPSQLبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه007
دریافت پیشنهاد00116
انتخاب پیمانکار004
انجام پروژه001