goldservat

goldservat
 ●

نام کاربری : goldservat
موقعیت : ایران, بیرجند
عضویت از :  21 اردیبهشت 1394
 
msy2000

حس خوب همکاری با یک جنتلمن

msy2000 شهریور 1395

مبلغ پروژه : 2,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
3D Animation3D Modelling3DS Max
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
nbastreet

دومین همکاری بنده با ایشون بود که مثل همکاری قبلی بسیار عالی و بدون هیچ مشکلی انجام شد. خواسته ایشون بسیار دقیق هست و توضیحات کاملی در مورد خواسته خود ارائه می کنند. امیدوارم بازهم همکاری داشته باشیم...

nbastreet خرداد 1395

مبلغ پروژه : 500,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه006
دریافت پیشنهاد0032
انتخاب پیمانکار005
انجام پروژه004