hadiajorloo

hadiajorloo
 ●

نام کاربری : hadiajorloo
عضویت از :  20 فروردین 1395
 
sajioo

من واقعا از شخصیت و منش آقای آجرلو لذت بردم. ایشون بسیار فهمیده، بسیار با درک و بسیار فرد باهوشی بودند و به پیشنهاد های من در حین پروژه نیز بسیار توجه کردن. امیدوارم این همکاری ادامه دار باشد و برای ایشان در این پروژه موفقیت و کسب درآمدی بالارا امیدوارم

sajioo فروردین 1395

مبلغ پروژه : 50,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
Mobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد004
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001