ham21300

ham21300
 ●

نام کاربری : ham21300
موقعیت : ایران, آمل
عضویت از :  05 بهمن 1390

طراحی و تولید سایت های مختلف به روش های نوین برنامه نویسی وظیفه بنده هست.

jaafar

تجربه کار با ایشون بسیار عالی هست، دقیقا همان مواردی که مد نظر دارم رو اعمال کردند.

jaafar اردیبهشت 1394

مبلغ پروژه : 1,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mr.bin

کار رو به بهترین نحو ممکن تحویل دادند / در کار خودشون بسیار حرفه ای و با سلیقه هستند / آرزوی موفقیت دارم براشون . به امید همکاری در پروژه های آینده.

mr.bin شهریور 1393

مبلغ پروژه : 5,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mmhm

خیلی خوب و سریع کار با ایشون انجام شد.

mmhm خرداد 1392

مبلغ پروژه : 750,000 ریال
مهارت های پروژه :
FirefoxHTMLJavascriptXML
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد002
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد00262
تائید انجام پروژه0021
انجام پروژه0019