hansgh

hansgh
 ●

نام کاربری : hansgh
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  12 آبان 1395
java-man

همکاری بسیار خوبی بود. کارفرمایی بسیار با ادب و با شخصیت هستند. امیدوارم بازهم بتونم براشون کار کنم.

java-man آبان 1395

مبلغ پروژه : 1,200,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPپردازش داده هاداده کاویبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0068
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001