hedloo

hedloo
 ●

نام کاربری : hedloo
موقعیت : ایران
عضویت از :  16 بهمن 1393
gilgamesh

کار با ایشان بسیار خوب و خوشایند است امیدوارم کار های بعدی با ایشان پروژه را پیشرفت دهیم

gilgamesh اسفند 1393

مبلغ پروژه : 750,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
omidz

بسیار بـا شخصیت و خوش حساب هستند . پروژه خوبــی بود . براشون آرزوی موفقیت دارم ...

omidz اسفند 1393

مبلغ پروژه : 350,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی تبلیغاتطراحی بنرFlashفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه008
دریافت پیشنهاد0016
انتخاب پیمانکار005
انجام پروژه004