hellow

hellow
 ●

نام کاربری : hellow
موقعیت : ایران
عضویت از :  09 تير 1394
afsharariyan

همکاری بسیاری خوبی بود، امیدوارم باز هم با ایشون در پروژه های دیگه همکاری کنم.

afsharariyan مرداد 1395

مبلغ پروژه : 8,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPوردپرسCSSPSD به HTML
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
alibaghi

بسیار با اخلاق هستن، قیمت بسیار مناسب هستش و کیفیت کار هم بسیار عالی می باشد.

alibaghi اسفند 1394

مبلغ پروژه : 3,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPوردپرسCSSPSD به HTMLCMS
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد00393
تائید انجام پروژه0011
انجام پروژه0010