historian

historian
 ●

نام کاربری : historian
موقعیت : ایران, شیراز
عضویت از :  14 تير 1393
bizhanbirya

فردی بسیار پیگیر و دقیق هستند. با اینکه ترجمه بسیار تخصصی بود، به بهترین نحو انجام دادند و مسئولیت پذیریشون بی نظیر بود. کار رو حتما با این عزیز ادامه میدم و به کارفرماها پیشنهاد میکنم که حتما در کارهاشون ایشون رو در اولویت قرار بدن.

bizhanbirya مرداد 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسیتخصص ترجمه در کامپیوتر
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mmsp79

ممنونم از ایشان با سن و سال کمشان خیلی خوب توانستند از عهده کار بر آیند

mmsp79 اردیبهشت 1395

کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0032
تائید انجام پروژه003
انجام پروژه002