hoomanjiya

hoomanjiya
 ●

نام کاربری : hoomanjiya
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  18 فروردین 1391
shokoli

با ارزوی موفقیت و به امید همکاری مجدد

shokoli فروردین 1395

مبلغ پروژه : 700,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHP
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mrpm

رتبه ای که داده شد رتبه واقعی بوده و من از همه نظر راضی بودم. از همه نظر یک فرد حرفه ای بودن و این لذت بیشتر از کار انجام شده رو در پی داشت.

mrpm آبان 1394

مبلغ پروژه : 5,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLHTML5JoomlaPHPCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه1111
دریافت پیشنهاد1212103
انتخاب پیمانکار119
انجام پروژه007

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد003
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000