hosein1365

hosein1365
 ●

نام کاربری : hosein1365
موقعیت : ایران
عضویت از :  30 دى 1393
 
infinite

فردی بسیار با سلیقه و خوش اخلاق که در تمام طول انجام پروژه بنده رو یاری کردند. از ایشون بسیار راضی هستم. امیدوارم این همکاری ادامه داشته باشه.

infinite بهمن 1393

مبلغ پروژه : 1,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونIllustrationIllustratorفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
infinite

ایشون بسیار محترم، با اخلاق و خوش ذوق بودند و همواره در طی پروژه با ایده های بسیار خوبشون من رو یاری کردند. نمونه کامل یک کارفرما! بنده از همکاری با ایسون بسیار خرسندم و امیدوارم که این همکاری همواره ادامه داشته باشه.

infinite دى 1393

مبلغ پروژه : 1,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونIllustrationIllustratorفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه115
دریافت پیشنهاد2828138
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه002