hosein6757

hosein6757
 ●

نام کاربری : hosein6757
موقعیت : ایران
عضویت از :  23 اردیبهشت 1393

داراي مهارت هاي زياد

arash554554

من از انجام پروزه با ایسان بسیار خرسندم سرعت انجام کار عالی بود و ایشان بسیار وقت شاس بودند به طوری که اهمیت به کار را گاهی حتی بیشتر از من می دادند اصلن هدف مالی نداشتند و به کیفیت کار اهمیت دادند و بیشتر از خواسته ی من حتی کار رو انجام دادندو به طور صد در صد از ایشان راضی هستم اگر فرصتی باشد حتمن و حتمن با کمال افتخار با این هنرمند خوش صدا و متعهد چیزی که کمتر پیدا می شود کار خواهم کرد و کار ده روز هم زود تر تمام شد خدا یارو یاورتان

arash554554 دى 1394

مبلغ پروژه : 1,100,000 ریال
مهارت های پروژه :
خدمات صوتی
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0016
تائید انجام پروژه001
انجام پروژه001