hosseinabre

برنزی hosseinabre
 ●

نام کاربری : hosseinabre
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  13 شهریور 1395
طراحی وب سایت استاد فروش

طراحی وب سایت استاد فروش

وب سایت پایگاه خبری مند

وب سایت پایگاه خبری مند

aydinh

ایشان سریع و مسؤل بودند.

aydinh فروردین 1396

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPوردپرس
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
behniaa

چندمین پروژه هست که با ایشون انجام میدم از عملکردشون رضایت کامل دارم

behniaa فروردین 1396

مبلغ پروژه : 4,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد44123276
تائید انجام پروژه81726
انجام پروژه61421