hsponisha

hsponisha
 ●

نام کاربری : hsponisha
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  14 اردیبهشت 1393

نویسنده و مترجم کتاب های علمی ورزشی

نمونه کار ترجمه

نمونه کار ترجمه

payam86

بسیار عالی و تخصصی کار را انجام دادند و رضایت بنده را جلب کردند

payam86 دى 1393

مبلغ پروژه : 870,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0114
تائید انجام پروژه002
انجام پروژه002