iman.prime

iman.prime
 ●

نام کاربری : iman.prime
موقعیت : ایران
عضویت از :  15 شهریور 1393
webless

ایشان یکی از با اخلاق ترین و حرفه ای ترین کارآفرین پونیشا هستند و پرداخت ها را به موقع آزاد می کنند. به امید همکاری های بعدی.

webless شهریور 1395

مبلغ پروژه : 2,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLjQueryMySQLPHPCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0020
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001