imuxi

imuxi
 ●

نام کاربری : imuxi
موقعیت : ایران
عضویت از :  28 مهر 1393
gilgamesh

به خوبی کار را تشریح نمودند و تا انتها همکاریشان فوق العاده بود

gilgamesh اردیبهشت 1394

مبلغ پروژه : 1,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
ApacheDNSLinux
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
hamidgraphist

بسیار عالی و خوب و دوستانه ... :)

hamidgraphist اردیبهشت 1394

مبلغ پروژه : 1,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونIllustrationIllustratorفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه0053
دریافت پیشنهاد00314
انتخاب پیمانکار0039
انجام پروژه0030