iramin

iramin
 ●

نام کاربری : iramin
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  24 اسفند 1394
 
faranteam

ایشان واقعا هم حوصله به خرج دادند و در تمام مراحل کار با راهنمایی ها و بیان کامل خواسته هایشان ما در انجام پروژه به بهترین نحو یاری نمودند. برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی داریم و امیدواریم که بتوانیم باز هم با ایشان همکاری نماییم. با تشکر

faranteam اسفند 1394

مبلغ پروژه : 7,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTML5JavascriptjQueryPHPCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه014
دریافت پیشنهاد0428
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001