javadmoradi

javadmoradi
 ●

نام کاربری : javadmoradi
موقعیت : ایران
عضویت از :  04 خرداد 1394
 
r.rahimi

خوش حساب، خوش اخلاق و دقیق. از همکاری با ایشون نهایت رضایتمندی رو دارم. به امید توفیق همکاری های آتی. امیدوارم همواره شاد و موفق باشند.

r.rahimi خرداد 1394

مبلغ پروژه : 550,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمه انگلیسی به فارسیتبلیغات
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0039
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه001