kaenat

kaenat
 ●

نام کاربری : kaenat
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  30 خرداد 1393
amansoft

از همکاری با ایشون خیلی لذت بردم پرداخت هاشون به موقعو دقیق و منظم بودند امیدوارم هر جا هستند موفق باشند

amansoft بهمن 1394

مبلغ پروژه : 1,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
ASP.NetMySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد0043
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001