kaon1354

kaon1354
 ●

نام کاربری : kaon1354
موقعیت : ایران, اندیمشک
عضویت از :  03 خرداد 1395
 
amostafavi

عالی از همه نظر!

amostafavi مرداد 1395

مبلغ پروژه : 10,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
ASP.Netدسک تاپ ویندوزبرنامه نویسی تحت ویندوز
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0017
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001