lord_mammad

lord_mammad
 ●

نام کاربری : lord_mammad
موقعیت : ایران, آران و بیدگل
عضویت از :  06 اردیبهشت 1395
ubuntu

بسیار صبور و محترم جدا همکاری با ایشان سعادتی بود برای بنده

ubuntu اردیبهشت 1395

مبلغ پروژه : 2,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLAndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد006
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001