m.yosefi

m.yosefi
 ●

نام کاربری : m.yosefi
موقعیت : ایران, اصفهان
عضویت از :  01 اسفند 1391
karafarin

از بهترین افراد در زمینه html. بسیار مودب ودقیق در کارشون میباشند. حتمنا با ایشون کار مجدد خواهم کرد.

karafarin بهمن 1394

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTML5JavascriptCSSPSD به HTMLبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد00455
تائید انجام پروژه0012
انجام پروژه004