mahdijalili

mahdijalili
 ●

نام کاربری : mahdijalili
موقعیت : ایران
عضویت از :  21 دى 1395
 
android_nevis

ایشون فوق العاده با معرفت و خوش اخلاق ان به امید همکاری های بیشتر

android_nevis دى 1395

مبلغ پروژه : 3,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
AndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد007
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001