mahooweb

mahooweb
 ●

نام کاربری : mahooweb
عضویت از :  31 مرداد 1395
 
nbastreet

ایشون یک فرد حرفه ای و بسیار محترم هستند و پرداخت رو هم به موقع انجام دادند. با آرزوی موفقیت برای ایشون

nbastreet شهریور 1395

مبلغ پروژه : 700,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLوردپرسCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه013
دریافت پیشنهاد01319
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001