mahyar857447013

mahyar857447013
 ●

نام کاربری : mahyar857447013
موقعیت : ایران, کرج
عضویت از :  26 اسفند 1392

بنده دکتری رشته هیدرومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارم. در حال حاضر مدیریت یک مرکز ارائه خدمات تخصصی ترجمه بر عهده دارم. حدود 500 مترجم در رشته های مختلف در این موسسه تحت نظر بنده در حال فعالیت هستند. بنابراین تمام سفارشاتی که از طرف شما در سایت پونیشا به بنده سپرده شود را با کیفیت خوب، قیمتی واقعا مناسب و به موقع تحویل شما کارفرمای گرامی خواهم داد. خود بنده هم تا کنون مقالات بسیار زیادی را در زمینه های مختلف مهندسی ترجمه و ویرایش کرده ام و مقالاتی را نیز در ژورنال های معتبر خارجی و همچنین ISI منتشر کرده ام.

amiri990

با کیفیت و قیمت مناسب ترجمه رو برای من انجام دادند

amiri990 فروردین 1395

کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0025
تائید انجام پروژه001
انجام پروژه001