majidhenry

majidhenry
 ●

نام کاربری : majidhenry
موقعیت : ایران
عضویت از :  31 اردیبهشت 1393
nbastreet

یک همکاری عالی با یک کارآفرین حرفه ای! همه چیز عالی بود. با آرزوی موفقیت برای ایشون

nbastreet بهمن 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLSEOوردپرسCSSCMS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mostafabestman

تعامل بسیار خوبی داشتن با بنده و در هنگام کار به خوبی اعتماد کردن به بنده و نتیجش بهبود وضعیت سایتشون و از بین رفتن مشکلشون شد.به امید همکاری های بیشتر با ایشون.

mostafabestman دى 1394

مبلغ پروژه : 1,100,000 ریال
مهارت های پروژه :
Computer SecurityPHPامنیت وبوردپرس
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه005
دریافت پیشنهاد0028
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه003