maria

maria
 ●

نام کاربری : maria
موقعیت : ایران, سنندج
عضویت از :  27 اردیبهشت 1393

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

pinksky

از کار با ایشون رضایت کامل دارم کاری که میخواستمو با دقت انجام دادن و سر وقت

pinksky آذر 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
ویرایش
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
samahnajafi

کاملاً متعهد به کار، پیگیر، قابل اعتماد. برای کارهای بعدی حتماً یکی از گزینه ها خواهند بود.

samahnajafi تير 1393

مبلغ پروژه : 450,000 ریال
مهارت های پروژه :
تایپویرایش
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mery70

از همکاری با ایشون رضایت کامل داشتم. انعطاف پذیری در زمان و مبلغ پروژه داشتند و بسیار خوش برخورد.

mery70 آذر 1395

مبلغ پروژه : 600,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسیتخصص ترجمه در کامپیوتر
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد0011
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0068
تائید انجام پروژه005
انجام پروژه004