maryam30

maryam30
 ●

نام کاربری : maryam30
موقعیت : ایران
عضویت از :  20 بهمن 1393
 
trans20

پر توقع و انتظاراتی فرارتر از شرایط ذکر شده در پروژه

trans20 بهمن 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
تایپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
englishvoi

کارفرمایی بسیار با وجدانی هستند، در ضمن، همیشه در دسترس بودند و پاسخگوی سوالات احتمالی، علاوه بر این، واریز هزینه را بلافاصله پس از تحویل پروژه انجام دادند.

englishvoi بهمن 1395

مبلغ پروژه : 1,250,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه0010
دریافت پیشنهاد0079
انتخاب پیمانکار007
انجام پروژه005