maryamkiani1368

maryamkiani1368
 ●

نام کاربری : maryamkiani1368
موقعیت : ایران, کرمانشاه
عضویت از :  24 مهر 1395

دو سال می باشد که به صورت حرفه ای در قسمت طراحی وب سایت و تبدیل قالب مشغول کار می باشم و به صورت حرفه ای نیز تایپ ماکنم

newweb

خیلی سریع و به موقعه کار را تحویل دادند

newweb آبان 1395

مبلغ پروژه : 500,000 ریال
مهارت های پروژه :
توضیحات محصولنویسندگی فنی
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
gholami900

ایشان با سرعت کار را انجام دادند و کیفیت کارشان خوب بود. از همکاری با ایشان رضایت کافی داریم.

gholami900 آبان 1395

مبلغ پروژه : 315,000 ریال
مهارت های پروژه :
تایپ
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد00125
تائید انجام پروژه008
انجام پروژه006