mazihowk

mazihowk
 ●

نام کاربری : mazihowk
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  28 فروردین 1391
mjrs

شخصی محترم و مؤدب هستند و به وقتش پرداخت را انجام دادند ؛ همکاری با ایشان برایم خوش آیند بود.

mjrs تير 1395

مبلغ پروژه : 2,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTML5JoomlajQueryفروشگاهCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
issacranjbar

ایشون فوق العاده محترم حرفه ای هستند، در مورد پرداخت ها هم باید بگم که به موقع انجام میدن و فریلنسر رو راضی نگه میدارن. امیدوارم بازم بتونم باهاشون همکاری داشته باشم.

issacranjbar فروردین 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
AJAXHTMLjQueryPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه004
دریافت پیشنهاد0014
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه002