mf4arman24

mf4arman24
 ●

نام کاربری : mf4arman24
موقعیت : ایران
عضویت از :  21 فروردین 1392
irdeveloper

همیشه در دسترس بودن و آماده پاسخگویی و تست و بررسی مشکلات. با علاقه زیادی هم که به وب سایت و کار در این خصوص دارن من فکر می کنم و امیدوارم که در کارشون موفق بشن. در کل پروژه ای که انجام دادیم با حجم انبوهی از مشکلات پیشین در کدونیسی ها همراه بود اما با صبر و حوصله و منطق متقابل به اتمام رسید

irdeveloper شهریور 1394

مبلغ پروژه : 7,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
CodeigniterPHPفروشگاهبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
irdeveloper

تجربه کاری بسیار خوبی بود. منطقی و حرفه ای بودن کارفرما کمک بسیاری به انجام پروژه در زمان تعیین شده کرد

irdeveloper شهریور 1394

مبلغ پروژه : 2,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
CodeigniterPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه0024
دریافت پیشنهاد00161
انتخاب پیمانکار0010
انجام پروژه009

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد001
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000