mmsp79

mmsp79
 ●

نام کاربری : mmsp79
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  08 فروردین 1394

من می تونم به یک بزرگسال در کمتر از بیست جلسه یاد بدم که به انگلیسی صحبت کند.

hoda70

تعامل خوبی بود

hoda70 خرداد 1395

مبلغ پروژه : 19,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
AndroidAndroid HoneycombMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
faran.h

کار کردن با ایشان راحت و دلنشین بود. حتما در پروژه های بعدی هم در خدمت شان هستم.

faran.h اسفند 1394

وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه1172
دریافت پیشنهاد00615
انتخاب پیمانکار0019
انجام پروژه0015

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد001
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000