mn_sajad

mn_sajad
 ●

نام کاربری : mn_sajad
موقعیت : ایران
عضویت از :  18 اسفند 1393
 
nader.a

از همکاری با ایشان خرسندم به امید پروژه های آینده

nader.a شهریور 1395

مبلغ پروژه : 11,073,240 ریال
مهارت های پروژه :
نگارش دانشگاهی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
nader.a

از این که افتخار همکاری با ایشان را داشتم بسیار خوشنودم،شخصیتی بلند نظر،بسیار مطلّع و با فرهنگ هستند،امیدوارم همیشه در خدمت ایشان باشم،با بهترین آرزوها.

nader.a خرداد 1395

مبلغ پروژه : 7,589,863 ریال
مهارت های پروژه :
بازنویسی مقالاتویرایشغلط گیری
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه0029
دریافت پیشنهاد00428
انتخاب پیمانکار0016
انجام پروژه007