mohamadrezab

mohamadrezab
 ●

نام کاربری : mohamadrezab
عضویت از :  14 مهر 1393
arash.tavanaei

بسیار متین و با حوصله و با منطق کار هم میکنید با چنین کارفرماهایی کار کنید از ایشون تشکر میکنم و آرزوی موفقیت دارم

arash.tavanaei خرداد 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLXMLWord
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه004
دریافت پیشنهاد0049
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001