msmsc86

msmsc86
 ●

نام کاربری : msmsc86
موقعیت : هند
عضویت از :  05 مرداد 1393
 
sevrus

جا داشت ستاره بیشتری میدادم بسیار کارفرمای منصف و حرفه ای هستند . به امید همکاری در پروژهای بعدی ایشان

sevrus شهریور 1394

مبلغ پروژه : 4,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه005
دریافت پیشنهاد0066
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه000