naderlu

naderlu
 ●

نام کاربری : naderlu
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  04 آذر 1395

مسلط به زبان های انگلیسی و عربی و مقالات و رشته های مرتبط با روابط عمومی و علم ارتباطات

pray

ایشان فردی بانظم و مسئولیت پذیر و کار را با موفقیت و با کیفیت بالا به صورت تمام و کمال تحویل دادند ایشان یکی دیگر از نقاط قوتشان این است که در مهارت های متنوعی که شاید ارتباط و سنخیت چندانی با هم ندارد توانایی دارند این که بگوییم یک نفر اصلا عیب ندارد این با رعایت اصل بی طرفی و عدالت و انصاف در تضاد و تناقض است اما من شخصا آن چه از ایشان دیدم حسن بود و نقطه ضعفی را مشاهده نکردم

pray فروردین 1396

کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد1664
تائید انجام پروژه024
انجام پروژه022