narinkh

narinkh
 ●

نام کاربری : narinkh
عضویت از :  13 اسفند 1393
 
j2eedev

همکاریه بسیار عالی ای بود، ایشون کارفرمایی صبور و بسیار خوش برخورد هستند که در طول پروژه از همکاری با ایشون لذت بردم، امیدوارم که در پروژه های آتی ایشون نیز بتونم در خدمتشون باشم.

j2eedev اردیبهشت 1394

مبلغ پروژه : 2,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
Matlab
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد007
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001