negin7596

negin7596
 ●

نام کاربری : negin7596
عضویت از :  26 شهریور 1394
 
adel74

ایشون در طول پروژه کاملا با من در ارتباط بودند ولی چون پروژه اول ایشون بود از نظر کار کردن با سایت و تبادل اطلاعات مشکل داشتند..در مجموع بد نبود

adel74 شهریور 1394

مبلغ پروژه : 350,000 ریال
مهارت های پروژه :
کارت ویزیتبرنامه ریزی تبلیغ و خریدGoogle Adwords
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد0033
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001