pendarno

pendarno
 ●

نام کاربری : pendarno
موقعیت : ایران
عضویت از :  15 تير 1395
 
sadeq.fr

ایشان شخصیتی فرهیخته و بسیار قابل اعتماد هستند. و بنده از اینکه یکی از همکاری هایم با ایشان رقم خورد بسیار خرسندم. و این همکاری ها ادامه خواهد داشت. امیدوارم در زندگی و اهدافی که دارند موفق شوند.

sadeq.fr تير 1395

مبلغ پروژه : 4,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
SEO
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد003
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001