qweb

qweb
 ●

نام کاربری : qweb
موقعیت : ایران
عضویت از :  19 آذر 1392
hamidgraphist

بسیار کارفرمای خوش برخورد و محترمی هستن . از کارباهاشون راضی ام پروژه یکم با چیزی که تیتر شده بود فرق کرده بود ولی بهرحال خیلی خوب و عالی بود همه چی انشالله هرجا هستن موفق باشن...

hamidgraphist خرداد 1394

مبلغ پروژه : 500,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTML5
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه004
دریافت پیشنهاد0042
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0026
تائید انجام پروژه001
انجام پروژه001