rabolfathi

rabolfathi
 ●

نام کاربری : rabolfathi
موقعیت : ایران
عضویت از :  16 بهمن 1393
 
sami1988

کارآفرین منصف و بسیار حرفه ای در کار هستند. در انجام امور پروژه بسیار به بنده یاری رسوندن و تشکر میکنم ازشون. امیدوارم در تمامی مراحل زندگی و کاری خودشون موفق باشند. به امید همکاری مجدد

sami1988 بهمن 1394

مبلغ پروژه : 900,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLMySQLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
keivans

خوش برخورد خوش حساب حرفه ای امیدوارم بازم بتونم باهاشون کار کنم

keivans اسفند 1393

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHP
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه0011
دریافت پیشنهاد0053
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه002