rasaneh

rasaneh
 ●

نام کاربری : rasaneh
عضویت از :  27 اردیبهشت 1395
 
arashios

ایشون کارفرمای بسیار خوش برخوردی می باشند و خوشبختانه برای کار برنامه نویس ارزش بالایی قائل هستند، همچنین در امر پرداخت هیچ کوتاهی انجام نمیدهند، از همکاری با ایشون بسیار لذت بردم و امیدوارم این همکاری ادامه داشته باشد.

arashios اردیبهشت 1395

مبلغ پروژه : 1,700,000 ریال
مهارت های پروژه :
iPhoneMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه012
دریافت پیشنهاد03334
انتخاب پیمانکار012
انجام پروژه001