roya.golchay

roya.golchay
 ●

نام کاربری : roya.golchay
عضویت از :  19 شهریور 1395
miladdesign

بسیار کارفرمای حرفه ای و با شخصیتی هستند و ارزش کار خوب رو میدانند و مسلما با ایشون در آینده همکاری های زیادی خواهیم داشت انشالاه

miladdesign آبان 1395

مبلغ پروژه : 800,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونIllustrationIllustratorفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0046
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه002