s.koorosh

s.koorosh
 ●

نام کاربری : s.koorosh
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  31 اردیبهشت 1393
pouyadesign

بازهم یک تجربه خوب و موفق . پیشهادهای ایشان در انجام کار باعث میشود، پروژه از آنچه در ذهن دارید حرفه ای تر و کارآمد تر به پایان برسد.

pouyadesign آذر 1395

مبلغ پروژه : 1,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
dotnetmaster

بسیار خوش اخلاق و کاربلد هستند . بسیار لذت بردم از پیگیری و حرفه ای بودنشون . ۱۰۰ درصد به بقیه توصیه میکنم

dotnetmaster آذر 1395

مبلغ پروژه : 5,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPبرنامه نویسی تحت وببرنامه نویسی موبایل
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد003
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه000

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد008
تائید انجام پروژه003
انجام پروژه003