s.koorosh

برنزی s.koorosh
 ●

نام کاربری : s.koorosh
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  31 اردیبهشت 1393
pouyadesign

بازهم یک تجربه خوب و موفق . پیشهادهای ایشان در انجام کار باعث میشود، پروژه از آنچه در ذهن دارید حرفه ای تر و کارآمد تر به پایان برسد.

pouyadesign آذر 1395

مبلغ پروژه : 1,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
pouyadesign

ایشان در کار آدم را هیجان زده می کنند. کار از آنچه می خواستم زودتر و بهتر آماده شد. کار با افراد حرفه ای لذت بخش است.

pouyadesign آذر 1395

مبلغ پروژه : 1,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وببازاریابی تلگرام
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد003
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه000

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد068
تائید انجام پروژه033
انجام پروژه022